Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum im. Ojca Michała Tomaszka w Pieńsku
rok szkolny 2017/2018

Działania Samorządu Uczniowskiego:

 • Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego i Rady SU.
 • Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2017/2018.
 • Udział w imprezach szkolnych i środowiskowych.
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym.
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej.
 • Współpraca z grupą teatralną.

Imprezy szkolne:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Dzień Chłopca
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Pasowanie na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieńsku
 • Dzień bez uzależnień
 • Mikołajki i konkurs kolęd
 • Jasełka
 • Walentynki
 • Dzień Kobiet
 • Dzień bez agresji
 • Festiwal Nauki
 • Dzień Patrona
 • Pożegnanie klas trzecich
 • Dyskoteki szkolne

Imprezy środowiskowe:

 • Rocznica męczeńskiej śmierci Patrona szkoły
 • Udział w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej
 • Uroczystości gminne z okazji 11 listopada, 3 maja, forsowanie Nysy Łużyckiej w Toporowie

Konkursy międzyklasowe:

 • Konkurs międzyklasowy „Super Klasa”
 • Konkursy na Festiwalu Nauki
 • Inne konkursy okolicznościowe

Inne zadania Samorządu Uczniowskiego:

 • Aktualizacja wystawy „Nasi Najlepsi”
 • Poszukiwanie sponsorów
 • Prowadzenie akcji charytatywnych
 • Dekoracje szkolne

Akcje SU w ciągu roku szkolnego 2017/2018:

 • „Pamiętamy o tych, którzy odeszli” – zbiórka zniczy w klasach (od początku października)
 • „I ty możesz zostać świętym Mikołajem”
 • Zbiórka karmy dla Schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej
 • Wykonanie kartek świątecznych dla emerytowanych pracowników szkoły oraz dla zaprzyjaźnionych instytucji
 • Wykonanie stroików świątecznych
 • Sprzedaż ciasta na imprezach okolicznościowych – pozyskiwanie środków finansowych na działanie SU
 • Sprzedaż bombek i pisanek – pozyskiwanie środków finansowych na działanie SU
 • Inne akcje okolicznościowe według potrzeb

Tematyka gazetek klasowych (minimum jeden z tematów):

Październik:

 • Jesień
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Pasowanie na Ucznia
 • Rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

Listopad:

 • Wszystkich Świętych
 • 11 listopada Święto Niepodległości
 • Andrzejki

Grudzień:

 • Mikołajki
 • Zima
 • Boże Narodzenie

Styczeń:

 • Nowy Rok
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bezpieczne ferie

Luty:

 • Walentynki
 • Rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski (26.02.1927 r.)
 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21.02)

Marzec:

 • Wiosna
 • Dzień Kobiet
 • Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

Kwiecień:

 • Wielkanoc
 • Testy gimnazjalne

Maj:

 • Święta majowe
 • Dzień Matki

Czerwiec:

 • Dzień Dziecka
 • Festiwal Nauki
 • Lato
 • Bezpieczne wakacje

Oprócz tego w każdym gabinecie powinna znajdować się stała gazetka o Patronie naszej szkoły.

Konkurs „Super Klasa”

Szkolny konkurs „Super Klasa” stanowi integralną część planu pracy Samorządu Uczniowskiego, którego motto na bieżący rok szkolny brzmi:

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”

Oceniane są w nim różne aktywności uczniów takie jak np. zachowanie, wolontariat, projekty, kreatywność, dekoracje klasowe, zaangażowanie w życie szkoły i klasy itd.

Celem konkursu jest:

 • wzbogacanie i urozmaicanie życia szkoły,
 • kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej,
 • tworzenie tradycji i wyjątkowości szkoły,
 • wsparcie pracy wychowawczej w poszczególnych zespołach klasowych,
 • propagowanie współdziałania i współzawodnictwa opartego na zdrowych zasadach,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • uaktywnienie twórczego działania uczniów i promowanie ich kreatywności,
 • integracja społeczności klasowych poprzez wspólne działanie,
 • uczenie wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie odruchu pomocy i wsparcia dla potrzebujących,
 • rozwijanie aktywności uczniów i zachęcenie ich do działania na rzecz środowiska szkolnego, klasowego i lokalnego;
 • zachęcanie do obcowania z literaturą piękną,
 • włączenie i uaktywnienie samorządu szkolnego poprzez współpracę z komisją konkursu.

Zadaniem konkursu „Super Klasa” jest uczyć, bawić i wychowywać. Konkurs skierowany jest do wszystkich klas naszego gimnazjum, klasy siódmej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej i oddziału zerowego. Konkurs odbędzie się w 7 etapach w ciągu roku szkolnego od października 2017 do maja 2018 roku. Uczniowie będą mieli za zadanie wykonać siedem projektów / zadań.

Zaangażowana powinna być cała klasa wraz z wychowawcą/opiekunem. Wyniki z poszczególnych miesięcy wywieszane będą na tablicy konkursu „Super Klasa” znajdującej się
na korytarzu głównym. Ocenianie zadań i gabinetów w konkursie odbędzie się między 25 a 30 dniem każdego miesiąca. Ogólne podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się na Festiwalu Nauki, a zwycięskie klasy otrzymają nagrody finansowe.

Pod koniec każdego miesiąca ogłoszona zostanie zwycięska klasa w danym miesiącu. Nagrody i zwycięstwa przyznawane będą za tzw. zadania dodatkowe, a nie jak do tej pory za ogólne podliczenie wszystkich aktywności w danym miesiącu. Podliczenie to będzie jednak nadal obowiązywało i posłuży do podsumowania całkowitego konkursu w czerwcu 2018 r.

Każda klasa będzie miała szansę wygrać na każdym etapie miesięcznym, jak również w całości konkursu Super Klasa.

Oto zadania dodatkowe wyznaczone do realizacji projektów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego:

Październik
 • Zbiórka zniczy w klasach (1 znicz – 5 pkt.) Klasa, która zbierze najwięcej zniczy, pójdzie wraz z wychowawcą na cmentarz, aby poustawiać te znicze na opuszczonych i zapomnianych grobach. Za jeden znicz wpisujemy uczniom +5 pkt. Termin zbiórki: od 1. do 27 października.
 • Konkurs na najładniejszą dekorację jesienną w dowolnej formie (stroik, świecznik itd.). Ozdoba powinna być zrobiona ręcznie, a nie kupiona w sklepie. Termin realizacji: 20. października.
Listopad

Wykonanie plakatów informacyjnych na temat Andrzejek i znanych Andrzejów (kim są, czym się zajmują itd.). Informacje na plakacie nie powinny przypominać wpisu z Wikipedii, plakat powinien zawierać najważniejsze informacje o danej osobie, jego zamiłowania/zainteresowania i wpływ na polską kulturę, czy politykę. Plakat nie może mieć mniejszego formatu niż A3. Przydział osób do poszczególnych klas jest następujący:

 • oddział 0 – plakat jesienny
 • klasa 1 – co to są Andrzejki?
 • klasa 7a – Andrzej Duda (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)
 • Klasa 2a – Andrzej Frycz Modrzewski (polski pisarz polityczny)
 • Klasa 2b – Andrzej Supron (polski zapaśnik)
 • Klasa 2c – Andrzej Kmicic(bohater literacki „Potopu”)
 • Klasa 3a – Andrzej Seweryn (polski aktor)
 • Klasa 3b – Andrzej Sapkowski (polski pisarz fantasy)
 • Klasa 3c – Andrzej Piaseczny(polski piosenkarz)
Grudzień
 • Konkurs na najładniejszy stroik świąteczny i na najładniejszą ozdobę świąteczną. Każda klasa ma za zadanie dostarczyć dwa stroiki i jedną ozdobę do konkursu. Termin wykonania: do 20. grudnia.
Styczeń
 • Konkurs na przebranie karnawałowe. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na balu karnawałowym. Klasa wystawia jednego reprezentanta, który prezentuje strój. Termin balu zostanie ustalony i podany później.
Luty
 • Konkurs na plakat z okazji światowego Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Serfuję, respektuję”. Format plakatu A3. Termin wykonania: do 26. lutego
Marzec
 • Konkurs na najładniejszy stroik świąteczny oraz na najładniejszą ozdobę świąteczną. Dwa stroiki i jedna ozdoba od klasy. Termin wykonania: do 26 marca.
Kwiecień
 • Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej. Za każde 0,5 kg karmy wpisujemy uczniom +5 pkt. Termin zbiórki: od 04. do 27. kwietnia.
Maj
 • Konkurs na plakat z okazji Dnia Książki. Każda klasa przedstawia książkę, którą warto według niej przeczytać. Plakat powinien zawierać informacje o tytule, autorze i głównym przesłaniu książki. Termin wykonania: do 25. maja.


Każda praca zostanie oceniona przez komisję w skali od 1 do 10. Niewykonanie zadania na bieżący miesiąc równoznaczne jest z uzyskaniem 0 pkt. Prace oddawane po terminie nie będą przyjmowane. W skład komisji wchodzą nauczyciele, którzy nie posiadają wychowawstwa w danym roku szkolnym.

Oprócz projektów oceniane będą:

 • gazetki okolicznościowe (SU, WSO, Patron szkoły, skład klasy, samorząd klasowy, elementy pór roku)
 • ogólne wrażenie po wejściu do klasy
 • dbałość o zieleń
 • dni kolorowe, dni owocowe, dni „szalone” itd.
 • zakrętki (100szt. - 5 pkt.)
 • baterie (0,5kg – 5 pkt)
 • strój galowy na uroczystościach szkolnych
 • czytelnictwo w klasie (pod koniec każdego semestru)

Wszystkie informacje na temat pracy Samorządu Uczniowskiego, terminów oddania prac konkursowych oraz dodatkowych spraw wszyscy nauczyciele otrzymywać będą drogą emailową.

Wyniki konkursu „Super Klasa” w poszczególnych miesiącach wywieszane będą w gablocie Samorządu na korytarzu szkolnym. Nagrody dla zwycięskich klas wręczone zostaną w czerwcu 2018 roku.

Zebrania członków Samorządu odbywać się będą w piątki na przerwie po 3. lekcji w sali nr 1.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017 / 2018:

 • Małgorzata Feler - Korn
 • Beata Ogórek - Lubarska

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-17
Data publikacji:2017-10-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:725