Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ojca Michała Tomaszka w Pieńsku

rok szkolny 2018/2019

 

Działania Samorządu Uczniowskiego:

 • Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego i Rady SU.
 • Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2018/2019.
 • Udział w imprezach szkolnych i środowiskowych.
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym.
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej.
 • Współpraca z grupą teatralną.

 

Imprezy szkolne:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Dzień Chłopca
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Pasowanie na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieńsku
 • Dzień bez uzależnień
 • Mikołajki i konkurs kolęd
 • Jasełka
 • Walentynki
 • Dzień Kobiet
 • Dzień bez agresji
 • Festiwal Nauki
 • Dzień Patrona
 • Pożegnanie klas trzecich
 • Dyskoteki szkolne

 

Imprezy środowiskowe:

 • Rocznica męczeńskiej śmierci Patrona szkoły
 • Udział w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej
 • Uroczystości gminne z okazji 11 listopada, 3 maja, forsowanie Nysy Łużyckiej w Toporowie

 

Konkursy międzyklasowe:

 • Konkurs międzyklasowy „Super Klasa”
 • Konkurs międzyklasowy „Eko Klasa”
 • Konkursy na Festiwalu Nauki
 • Inne konkursy okolicznościowe

 

Inne zadania Samorządu Uczniowskiego:

 • Aktualizacja wystawy „Nasi Najlepsi”
 • Poszukiwanie sponsorów
 • Prowadzenie akcji charytatywnych
 • Dekoracje szkolne

 

Akcje SU w ciągu roku szkolnego 2018/2019:

 • „Pamiętamy o tych, którzy odeszli” – zbiórka zniczy w klasach (od początku października)
 • „I ty możesz zostać świętym Mikołajem”
 • Zbiórka karmy dla Schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej
 • Wykonanie kartek świątecznych dla emerytowanych pracowników szkoły oraz dla zaprzyjaźnionych instytucji
 • Wykonanie stroików świątecznych
 • Sprzedaż ciasta na imprezach okolicznościowych – pozyskiwanie środków finansowych na działanie SU
 • Sprzedaż bombek i pisanek – pozyskiwanie środków finansowych na działanie SU
 • Inne akcje okolicznościowe według potrzeb

 

Tematyka gazetek klasowych (minimum jeden z tematów):

 

Październik:

- Jesień

- Dzień Edukacji Narodowej

- Pasowanie na Ucznia

- Rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

 

Listopad:

- Wszystkich Świętych

- 11 listopada Święto Niepodległości

- Andrzejki

 

Grudzień:

- Mikołajki

- Zima

- Boże Narodzenie

 

Styczeń:

- Nowy Rok

- Dzień Babci i Dziadka

- Bezpieczne ferie

 

Luty:

- Walentynki

- Rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski (26.02.1927 r.)

- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21.02)

 

Marzec:

- Wiosna

- Dzień Kobiet

- Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

 

Kwiecień:

- Wielkanoc

- Testy gimnazjalne

 

Maj:

- Święta majowe

- Dzień Matki

Czerwiec:

- Dzień Dziecka

- Festiwal Nauki

- Lato

- Bezpieczne wakacje

 

Oprócz tego w każdym gabinecie powinna znajdować się stała gazetka o Patronie naszej szkoły.

 

KONKURS SUPER KLASA

 

Szkolny konkurs „Super Klasa” stanowi integralną część planu pracy Samorządu Uczniowskiego. Oceniane są w nim różne aktywności uczniów takie jak np. zachowanie, wolontariat, projekty  kreatywność, dekoracje klasowe, zaangażowanie w życie szkoły i klasy itd.

 

Celem konkursu jest:

 • wzbogacanie i urozmaicanie życia szkoły,
 • kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej,
 • tworzenie tradycji i wyjątkowości szkoły,
 • wsparcie pracy wychowawczej w poszczególnych zespołach klasowych,
 • propagowanie współdziałania i współzawodnictwa opartego na zdrowych zasadach,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • uaktywnienie twórczego działania uczniów i promowanie ich kreatywności,
 • integracja społeczności klasowych poprzez wspólne działanie,
 • uczenie wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie odruchu pomocy i wsparcia dla potrzebujących,
 • rozwijanie aktywności uczniów i zachęcenie ich do działania na rzecz środowiska szkolnego, klasowego i lokalnego;
 • zachęcanie do obcowania z literaturą piękną,
 • włączenie i uaktywnienie samorządu szkolnego poprzez współpracę z komisją konkursu,
 • osiąganie lepszych wyników w nauce,
 • wywiązywanie się z obowiązku szkolnego.

Zadaniem konkursu „Super Klasa” jest uczyć, bawić i wychowywać. Konkurs skierowany jest do wszystkich klas naszej szkoły. Konkurs odbędzie się w 7 etapach w ciągu roku szkolnego od października 2018 do maja 2019 roku. Uczniowie będą mieli za zadanie wykonać różne zadania. Zaangażowana powinna być cała klasa wraz z wychowawcą/opiekunem.

Wyniki z poszczególnych miesięcy wywieszane będą na tablicy konkursu „Super Klasa” znajdującej się na korytarzu głównym. Ocenianie zadań i gabinetów w konkursie odbędzie się między 25. a 30 dniem każdego miesiąca.

Ogólne podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się na Festiwalu Nauki, a zwycięskie klasy otrzymają nagrody finansowe.

Pod koniec każdego miesiąca ogłoszona zostanie zwycięska klasa w danym miesiącu.

 

Zadania dodatkowe wyznaczone do realizacji projektów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego:

 

Październik

 

 • Wykonanie plakatu na temat „Nasz Wychowawca”, przedstawiającego wychowawcę, jego zainteresowania, charakter itd. Format A3. Technika dowolna (kredki, farby, wyklejanka itd.). Termin wykonania prac: 10. październik (środa).

 

 • Zbiórka zniczy w klasach. Za jeden znicz wpisujemy uczniom +5 pkt. Termin zbiórki: od 1. do 27 października. Roznoszenie zniczy na Cmentarz Komunalny w Pieńsku odbędzie się w dniach 29 - 31 października 2018 r.

 

Listopad

 

 • Oceniany będzie strój galowy uczniów oraz ilość przypinek z logo szkoły na apelu z okazji 11 listopada Święta Niepodległości, a także emblematy patriotyczne w danym dniu (liczona średnia - ilość osób w stroju galowym podzielona przez liczbę obecnych uczniów w klasie).

 

 • Opinia 3 losowo wybranych nauczycieli uczących w danej klasie: Nauczyciele danych przedmiotów wyrażą opinię o klasach, w których uczą, przyznając punkty oddziałom na koniec miesiąca.

 

Przy ocenie klas nauczyciele biorą pod uwagę:

-   przygotowanie do lekcji,

- aktywność w trakcie lekcji,

-    dyscyplinę i porządek podczas zajęć,

-    w jakim stanie uczniowie zostawiają gabinet po skończonej lekcji,

-   kulturę osobistą ucznióww,

-   czy uczniowie spóźniają się na zajęcia,

-   czy uczniowie używają form grzecznościowych,

-   czy uczniowie oczekują na przybycie nauczyciela zachowując się grzecznie;

Każdy nauczyciel przyznaje klasie od 0 do 6 punktów. Suma punktów zostanie podzielona przez liczbę nauczycieli uczących w danej klasie.

 

Grudzień

 

 • Ilość czapeczek mikołajkowych/przebrań mikołajkowych w dniu 6 grudnia w klasie (liczona średnia - ilość przebranych osób podzielona przez liczbę obecnych uczniów w klasie).

 

 • Konkurs na najładniejszy stroik świąteczny. Każda klasa ma za zadanie dostarczyć dwa stroiki.  Termin wykonania: do 19.  grudnia.

 

 • Ocenione zostanie także zaangażowanie rodziców w życie szkolne. Klasy otrzymują punkty za procentowy udział rodziców w zebraniu klasowym.

100% - 90% - 20 pkt.

89% - 69% - 15 pkt.

68% - 48% - 10 pkt.

47% - 30% - 5 pkt.

Poniżej 30 % - 0 pkt.

 

 

Styczeń

 

 • Każda klasa otrzymuje punkty za frekwencję w 1 semestrze nauki:

95% i powyżej - 35 pkt.

94% - 90% - 30 pkt.

89% - 85% - 20 pkt.

84% - 80% - 10 pkt.

79% i poniżej - 0 pkt.

 

 • Ocenie podlegać będzie również średnia ocen klasy zdobyta w 1 semestrze nauki szkolnej:

4,8 i więcej - 35 pkt.

4,7 – 4,3 - 30 pkt.

4,2 – 4,0 - 25 pkt.

3,9 – 3,5  - 20 pkt.

3,4 i 3,0 - 15 pkt.

2,9 - 2,5 - 10 pkt.

2,5 i niżej - 5 pkt.

 

 • Oceniane również będzie czytelnictwo (ilość wypożyczonych książek w bibliotece szkolnej), tematyka książek, która będzie podlegała ocenie nie będzie znana uczniom.

 

 

Luty

 

 • Ocenie podlegać będzie emblemat i strój walentynkowy na apelu z okazji Walentynek. (liczona średnia - ilość przebranych osób podzielona przez liczbę obecnych uczniów w klasie).

 

 • „Luty miesiącem życzliwości” - każda klasa ma za zadanie wykonanie dobrego uczynku. Może to być np pomoc koledze z klasy/szkoły lub pomoc pracownikowi naszej szkoły w jakiejś czynności przez cały tydzień. Klasy same muszą znaleźć sobie osobę i czynność, w której będą pomagać. Klasa nie musi pomagać w całości, można rozdzielić poszczególne osoby na dany tydzień, wyznaczyć osoby do pomocy, inne do fotografowania, jeszcze inne do wykonywania plakatu tak, aby zaangażowana była cała klasa. Swoją aktywność uczniowie opisują i fotografują oraz przedstawiają w postaci plakatu formatu A3 lub większy. Plakat powinien zawierać podstawowe informacje, komu klasa pomagała, dlaczego akurat tej osobie i jakie są efekty pracy. Termin oddania plakatów: 28. 02. 2019 r.

 

 

Marzec:

 

 • Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej. Za każde 0,5 kg karmy wpisujemy uczniom +5 pkt. Termin zbiórki: od 01. do 29 marca.

 

 • „Dzień Babeczki w kropeczki” - Z okazji Dnia Kobiet (08.03) dziewczynki starają się mieć na sobie lub przy sobie „coś” w kropki (kropeczki, grochy, groszki, …) Ocenie podlega procentowy udział dziewcząt w tym działaniu (liczba dziewczyn, które przyszły tego dnia do szkoły w stroju w kropki w stosunku do liczby dziewczynek w klasie) i jest on punktowany następująco:
 • 100% - 10 pkt,
 • 99 - 80% - 8 pkt,
 • 79 - 60%- 6 pkt,
 • 59 - 40 %- 5 pkt,
 • 39 - 20% - 4 pkt,
 • poniżej 20% - 0 pkt

 

Kwiecień

 

 • Konkurs na najładniejszy stroik świąteczny. Dwa stroiki od klasy. Termin wykonania: do 15 kwietnia.

 

 

Maj

 • Oceniany będzie strój galowy uczniów na apelu z okazji Świąt Majowych, a także emblematy patriotyczne w danym dniu (liczona średnia - ilość osób w stroju galowym podzielona przez liczbę obecnych uczniów w klasie).

 

 • Ocenione zostanie zaangażowanie rodziców w życie szkolne. Klasy otrzymują punkty za procentowy udział rodziców w zebraniu klasowym.

 

100% - 90% - 20 pkt.

89% - 69% - 15 pkt.

68% - 48% - 10 pkt.

47% - 30% - 5 pkt.

Poniżej 30 % - 0 pkt

 

 • Opinia 3 nauczycieli uczących w danej klasie: Nauczyciele tych przedmiotów wyrażą opinię o klasach, w których uczą, przyznając punkty oddziałom na koniec miesiąca.

 Przy ocenie klas nauczyciele biorą pod uwagę:

- przygotowanie do lekcji,

- aktywność w trakcie lekcji,

- dyscyplinę i porządek podczas zajęć,

- kulturę osobistą uczniów;

Każdy nauczyciel przyznaje klasie od 0 do 6 punktów. Suma punktów zostanie podzielona przez liczbę nauczycieli uczących w danej klasie.

 

DODATKOWO KAŻDEGO MIESIĄCA OCENIANY BĘDZIE GABINET KLASOWY ORAZ PORZĄDEK W SZATNI. OCENY PORZĄDKU W SZATNI DOKONYWAĆ BĘDĄ PANIE Z OBSŁUGI. POD KONIEC KAŻDEGO MIESIĄCA WYSTAWIAĆ BĘDĄ ONE OCENĘ KAŻDEJ KLASIE OD 0 DO 6.

 

ZADANIA I ICH TERMINY REALIZACJI MOGĄ ULEC DROBNYM MODYFIKACJOM W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO.

 

Oprócz projektów oceniane będą:

 

- gazetki okolicznościowe (SU, WSO, Patron szkoły, skład klasy, samorząd klasowy, elementy pór roku)

- ogólne wrażenie po wejściu do klasy

- dbałość o zieleń

- dni owocowe.

 

Wszystkie informacje na temat pracy Samorządu Uczniowskiego, terminów oddania prac konkursowych oraz dodatkowych spraw wszyscy nauczyciele otrzymywać będą drogą e-mailową.

 

Wyniki konkursu „Super Klasa” w poszczególnych miesiącach wywieszane będą w gablocie Samorządu na korytarzu szkolnym. Nagrody dla zwycięskich klas wręczone zostaną w czerwcu 2019 roku.

 

 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2018 / 2019:

Małgorzata Feler - Korn

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-17
Data publikacji:2017-10-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1795