Biblioteka szkolna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

LEKTURY

24 września 2021

                 Minęła już połowa września, na pewno wszyscy już znacie tytuły lektur , które każdy z Was powinien przeczytać w tym roku szkolnym. Na stronie biblioteki będziecie mogli w każdej chwili przypomnieć sobie kanon lektur swojej klasy.

 KLASA I

 1. H.CH. Andersen – KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU
 2. Justyna Bednarek – NIESAMOWITE PRZYGODY DZIESIĘCIU SKATPETEK
 3. Danuta Perlach – KAPELUSZ PANI WRONY
 4. Adam Bahdaj – PILOT I JA
 5. Grzegorz Kasdepke – DETEKTYW POZYTYWKA

 

KLASA  II

 1. Waldemar Cichoń – CUKIERKU, TY ŁOBUZIE
 2. Janina Papuzińska -  ASIUNIA
 3. H. CH. Andersen  - CALINECZKA
 4. A.CZ. Centkiewiczowie – ZACZAROWANA ZAGRODA

KLASA  III

 1. Joanna Papuzińska – ASIUNIA
 2. Marcin Pałasz – SPOSÓB NA ELFA
 3. Maria Kruger – KAROLCIA
 4. H.Ch.Andersen – DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI
 5. Mira Jaworczakowa – OTO JEST KASIA
 6. Agnieszka Frączek – RANY JULEK! O TYM JAK JULIAN TUWIM ZOSTAŁ POETĄ
 7. Hugh Lofting – DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA
 8. Roman Pisarski – O PSIE , KTÓRY JEŹDZIŁ KOLEJĄ

KLASA IV

 1. Jan Brzechwa – AKADEMIA PANA KLEKSA
 2. Janusz Christa -   KAJKO I KOKOSZ . SZKOŁA LATANIA
 3. Rene Goscinny, Jean- Jacques Sempe – MIKOŁAJEK
 4. Joanna Olech – DYNASTIA MIZIOŁKÓW
 5. WYBRANE PODANIA I LEGENDY POLSKIE
 6. WYBRANE BAŚNIE POLSKIE I EUROPEJSKIE

KLASA V

            1.Clive Staples Lewis – OPOWIEŚCI Z NARNI – LEW ,CZAROWNICA I STARA SZAFA

            2. Ferenc Molnar – CHŁOPCY Z PLACU BRONI

            3. Bolesław Prus – KATARYNKA

            4. Seweryna Szmaglewska – CZARNE STOPY

            5. WYBRANE MITY GRECKIE

KLASA VII

 1. Charles Dickens – OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
 2. Aleksander Fredro – ZEMSTA
 3. Stefan Żeromski – SIŁACZKA
 4. Juliusz Słowacki – BALLADYNA
 5. Antoine de Saint- Exupery – MAŁY KSIĄŻĘ
 6. Eric-Emmanuel Schmitt- OSKAR I PANI RÓŻA
 7. Henryk Sienkiewicz - LATARNIK

KLASA VIII

 1. Aleksander Kamiński – KAMIENIE NA SZANIEC
 2. Juliusz Słowacki – BALLADYNA
 3. Stefan Żeromski – SYZYFOWE PRACE
 4.  Henryk Sienkiewicz – QUO VADIS ;

                                                               Życzę miłego czytania Iwona Błauciak - bibliotekarka

PODRĘCZNIKI

15 września 2021

Witajcie, przypominam,że w bieżącym roku szkolnym , podobnie jak w latach ubiegłych obowiązuje Umowa użyczenia podręczników.

                                                  UMOWA UŻYCZENIA

               Zawarta w Pieńsku, dnia ……………………., pomiędzy

 1. Szkołą Podstawową nr2 im. O. M. Tomaszka w Pieńsku , zwaną dalej „ Użyczającym”, w imieniu której działa dyr. Jolanta Seredyńska,

a

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „ Biorącym w użyczenie” zamieszkałym w  ………………………………………………..

Rodzicem/ opiekunem prawnym………………………………………………………………………………………..

ucznia klasy …………………………………………………………………………… SP nr 2 w Pieńsku.

 

 1. Przedmiotem użyczenia są podręczniki do klasy ……………………. Szkoły Podstawowej. Użyczający oświadcza, że jest ich właścicielem oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie, a Biorący przyjmuje je do używania
 2. Umowa zostaje zawarta na okres zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2021/2022 – tj. od dnia 2.09.2020- 15.06.2022 roku
 3. Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.
 4. Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem, że utrzyma je  w należytym stanie. Dlatego Biorący w używanie powinien oprawić podręcznik , aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia.
 5. W przypadku uszkodzenia , zniszczenia ( porwane ,  porysowane, poplamione kartki oraz okładki, mocno pozaginane rogi książek)lub niezwrócenia podręczników lub materiału edukacyjnego, Użyczający będzie żądał zwrotu zastępczego podręcznika lub jego równowartości ( za nowy podręcznik 100%, za podręcznik używany przez 2 lata 90% wartości , za podręcznik używany 3 lata 80% pierwotnej wartości)
 6. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia w terminie do 15.06.2021 roku w miejscu wskazanym przez Użyczającego.
 7. Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić podręczniki w przypadku przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły.
 8. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania będzie używać podręcznika niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne pogorszenie jego stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.
 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Użyczający:                                                                                           Biorący do używania:

               …………………………………………..                                                                   ………………………………………………….

 

Podstawa prawna:

Art.22 ak ust. 2i3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając  konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego/

 

 

 

 

                                                                                                   

BIBLIOTEKA CZEKA NA WASZE ZAMÓWIENIA

26 lutego 2021

                            Przypominam ,  biblioteka szkolna umożliwia korzystanie z księgozbioru w czasie naucznia zdalnego.Zapotrzebowanie na książkę uczniowie  ( lub w ich imieniu Rodzice ) przesyłają przez wiadomości w dzienniku lub na aplikacji TEAMS. Kaiążki są przygotowywane ( wyłożone na stolik przy dyżurce) i można je odbierać w godzinach od 8:00- 15:30 . Tą samą drogą mogą wrócić do biblioteki.

                           Mam nadzieję, że wszyscy chętnie skorzystaćie z naszego księgozbioru. Czekam na Was

                                                                                                                                                                                    Bibliotekarka

Przejdź do - BIBLIOTEKA ZACHĘCA DO SPĘDZENIA CZASU Z KSIĄŻKĄ

BIBLIOTEKA ZACHĘCA DO SPĘDZENIA CZASU Z KSIĄŻKĄ

1 lutego 2021

          ZNACIE  MIKOŁAJKA PRZED WAMI JEGO DZIEWCZĘCA WERSJA

 

             Anne Goscinny – w dzieciństwie spędzała czas z „Mikołajkiem” i innymi chłopięcymi postaciami, ale już w głębi duszy marzyła o świecie Lukrecji! Po wielu latach sama napisała serię książkę tak jak jej tato. Poświęciła ją dziewczynce o imieniu Lukrecja. Wszyscy którzy pokochali Mikołaja z pewnością polubią również Lukrecję.

             Cześć, jestem Lulu!
             I tyle z dobrych wiadomości. Moje życie jest pełne katastrof. Marzyłam o psie, ale dostałam… żółwia. Nazwałam go Madonna. Nie mogłam doczekać się szkolnej wycieczki, dopóki moja mama nie zgłosiła się na opiekunkę (na ochotnika!) A gdy zrobiłam imprezę, to wpadła na nią, uwaga… babcia. Dobrze, że chociaż nauczyła nas grać w karty. I teraz wymiatamy w szkole z Aliną, Karoliną i Pauliną. Choć przyznam szczerze – gdy po szkolnym korytarzu przechodzi pewien chłopak ze starszej klasy, to nie mogę się skupić..

       Zapraszam Was do lektury tej zabawnej książki.

                                                                                    Bibliotekarka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-27
Data publikacji:2017-10-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Kowalczyk
Liczba odwiedzin:5237