Harmonogram Rad Pedagogicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

                                                                                                                                                                                                                                           załącznik 8

                                                                                                                                                                                                                    do planu nadzoru pedagogicznego

PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Termin

 

 

Tematyka /cel

 

Odpowiedzialny

 

30.08.2017

 

 

Organizacja pracy dydaktyczno

 – wychowawczej i opiekuńczej szkoły:

-          przekazanie informacji z konferencji dyrektorów szkół

-          opiniowanie przydziału godzin, wychowawstw, statutowych czynności dodatkowych, dyżurów

-          kalendarium roku szkolnego 2017/2018

-          zmiany w przepisach oświatowych, nowelizacja statutu szkoły

-          Aneks nr1 do projektu organizacji pracy szkoły

opracowanie harmonogramu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

dyrektor

 

13.09.2017

 

 •   przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,
 •   przedstawienie planów pracy zespołów przedmiotowych,
 •   sprawy kadrowe: organizacja awansu zawodowego w szkole,
 •   program wychowawczo-profilaktyczny
 •   przedstawienie i zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły
 •  zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szk.2017/18

 

dyrektor

10.01.2018r.

Śródroczna klasyfikacja osiągnięć uczniów

-          sprawozdanie z realizacji programów nauczania, podstawy programowej i planów pracy wychowawców

-          klasyfikacja osiągnięć uczniów za I semestr

ocena efektów kształcenia i wychowania w świetle klasyfikacji śródrocznej

dyrektor szkoły

nauczyciele przedmiotu

wychowawcy klas

7. 02. 2018r.

Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze

-          przyjęcie sprawozdań wychowawców z działalności wychowawczej

-          ocena działań na rzecz realizacji planu pracy szkoły

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za I  semestr roku szk.2017/18

dyrektor szkoły

wicedyrektor

nauczyciele przedmiotu

wychowawcy klas

 

18.06.2018r

Roczna klasyfikacja osiągnięć uczniów

-          realizacja programów nauczania, podstawy programowej

-          zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

-          nagrody i wyróżnienia dla uczniów i rodziców

-          organizacja zakończenia roku szkolnego

Zaopiniowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania oraz Szkolnego Zestawu Podręczników na rok szkolny 

 

dyrektor szkoły

wicedyrektor

członkowie rady pedagogicznej

opiekunki SU

 

 

 

 

30.08.2018r.

Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

-          przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego – sprawozdanie dyrektora szkoły

-          podsumowanie pracy szkoły – realizacja planu pracy szkoły, programu wychowawczo- profilaktycznego

-          przyjęcie sprawozdań wychowawców klas z realizacji zadań wychowawczych

-          przyjęcie sprawozdań z działalności kół zainteresowań

-          analiza osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018

-          wnioski i zalecenia do planu pracy w następnym  roku szkolnym

-          ocena efektów pracy udzielanej uczniom objętych PPP za rok szkolny

-   analiza  działań dotyczących ewaluacji wybranego  obszaru pracy szkoły:  zespół + przew. A.Kościelski

 

 

dyrektor

 

           Terminy RP mogą ulegać zmianom dostosowanym do bieżących potrzeb lub nagłych sytuacji.

 

załącznik 9

do planu nadzoru pedagogicznego

 

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI I RADY PEDAGOGICZNEJ

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

L.p.

 

Tematy szkoleń Rady Pedagogicznej

 

Osoba odpowiedzialna za organizację

 

Osoba lub instytucja wspomagająca

 

Termin

 

1.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 1 września 2017r.

 

 

 

dyrektor

pedagog szkolny

 

 

ECRK

Białystok

 

 

 

 18 X 2017

2.

Analiza testu gimnazjalnego-2017

dyrektor

 

 

OKE Wrocław

 

15 XI 2017

3.

Tematyka w zależności od potrzeb

dyrektor

 

13XII 2017r.

 

4.

 

Odpowiedzialność prawna nauczyciela:

 

- odpowiedzialność dyscyplinarna,

- odpowiedzialność porządkowa,

- odpowiedzialność cywilna i materialna,

- odpowiedzialność karna

 

 

e-szkolenie

dyrektor

wicedyrektor

 

 

ECRK Białystok

 

 

 

 

14 III 2018r.

5.

Tematyka w zależności od potrzeb

dyrektor

 

 

11 IV 2017r.

 

6.

 

   Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego               

   oceniania osiągnięć i  zachowania uczniów.

 

    e-szkolenie

 

ECRK

Białystok

 

 

16 V 2018

 

 

Autor: Joanna Kowalczyk

Artykuły

Plan Posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

20 września 2018

                                                                                                                                                     załącznik 8

do planu nadzoru pedagogicznego

 

2.8.PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Termin

 

 

Tematyka /cel

 

Odpowiedzialny

 

30.08.2018

 

 

Organizacja pracy dydaktyczno

 – wychowawczej i opiekuńczej szkoły:

-          przekazanie informacji z konferencji dyrektorów szkół

-          opiniowanie przydziału godzin, wychowawstw, statutowych czynności dodatkowych, dyżurów

-          kalendarium roku szkolnego 2018/2019

-          zmiany w przepisach oświatowych, nowelizacja statutu szkoły

-          Aneks nr1 do projektu organizacji pracy szkoły

opracowanie harmonogramu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

dyrektor

 

12.09.2018

 

 •   przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,
 •   przedstawienie planów pracy zespołów przedmiotowych,
 •   sprawy kadrowe: organizacja awansu zawodowego w szkole,
 •   program wychowawczo-profilaktyczny
 •   przedstawienie i zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły
 •  zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szk.2018/19

 

dyrektor

23.01.2019r.

Śródroczna klasyfikacja osiągnięć uczniów

-          sprawozdanie z realizacji programów nauczania, podstawy programowej i planów pracy wychowawców

-          klasyfikacja osiągnięć uczniów za I semestr

ocena efektów kształcenia i wychowania w świetle klasyfikacji śródrocznej

dyrektor szkoły

nauczyciele przedmiotu

wychowawcy klas

13. 02. 2019r.

Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze

-          przyjęcie sprawozdań wychowawców z działalności wychowawczej

-          ocena działań na rzecz realizacji planu pracy szkoły

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za I  semestr roku szk.2018/19

dyrektor szkoły

wicedyrektor

nauczyciele przedmiotu

wychowawcy klas

 

17.06.2019r

Roczna klasyfikacja osiągnięć uczniów

-          realizacja programów nauczania, podstawy programowej

-          zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

-          nagrody i wyróżnienia dla uczniów i rodziców

-          organizacja zakończenia roku szkolnego

Zaopiniowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania oraz Szkolnego Zestawu Podręczników na rok szkolny  

 

dyrektor szkoły

wicedyrektor

członkowie rady pedagogicznej

opiekunki SU

 

 

 

 

29.08.2019r.

Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

-          przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego – sprawozdanie dyrektora szkoły

-          podsumowanie pracy szkoły – realizacja planu pracy szkoły, programu wychowawczo- profilaktycznego

-          przyjęcie sprawozdań wychowawców klas z realizacji zadań wychowawczych

-          przyjęcie sprawozdań z działalności kół zainteresowań

-          analiza osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018

-          wnioski i zalecenia do planu pracy w następnym  roku szkolnym

-          ocena efektów pracy udzielanej uczniom objętych PPP za rok szkolny

-   analiza  działań dotyczących ewaluacji wybranego  obszaru pracy szkoły:  zespół + przew.E.Ługowska

 

 

dyrektor

 

           Terminy RP mogą ulegać zmianom dostosowanym do bieżących potrzeb lub nagłych sytuacji

 

 

 

 

Załącznik 9

do planu nadzoru pedagogicznego

 

 

2.9.PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI I RADY PEDAGOGICZNEJ

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

L.p.

 

Tematy szkoleń Rady Pedagogicznej

 

Osoba odpowiedzialna za organizację

 

Osoba lub instytucja wspomagająca

 

Termin

 

1.

 

Organizacja wycieczek szkolnych

 

dyrektor

 

ECRK

Białystok

 

 

 

      10 X 2018

 

2.

  

Ocena pracy nauczyciela.

 

 

e-szkolenie

 

ECRK

Białystok

 

 

      14 XI 2018

3.

Tematyka w zależności od potrzeb

dyrektor

 

   12 XII 2018r.

 

4.

 

Zasady bezpieczeństwa i higieny w szkole po zmianach prawa od 1 września 2018 r.

 

e-szkolenie

dyrektor

wicedyrektor

 

 

ECRK Białystok

 

 

 

 

13 III 2019r.

5.

Tematyka w zależności od potrzeb

dyrektor

 

 

10 IV 2019r.

 

6.

 

   Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego                

   oceniania osiągnięć i  zachowania uczniów.

 

    e-szkolenie

 

ECRK

Białystok

 

15 V 2019

Joanna kowalczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 2
Data utworzenia:2017-10-27
Data publikacji:2017-10-27
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kowalczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Kowalczyk
Liczba odwiedzin:2562

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-10-30 13:24:43Joanna Kowalczykzaktualizowano do stanu na dzień 30.10.2017r.Harmonogram Rad Pedagogicznych